Gdpr


Tisztelt Partnerünk!

Az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (General Date Protection Regulation – GDPR, továbbiakban Rendelet) alkalmazását
annak hatályba lépéstől, 2018. május 25. napjától kell megkezdeni a tagállamokban, így Magyarországon is.A Rendelet előírásainak megfelelően
 tájékoztatjuk Önöket, hogy a társaságaink közötti szerződés(ek) (a továbbiakban: Szerződés) megkötése és teljesítése, valamint a szerződésen
kívüli kapcsolattartás során természetes személy alkalmazottak, cégképviselők, közreműködők (a továbbiakban együttesen: Közreműködők) személyes
adata kerül közlésre.Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett.
A Kópis és Társa Kft (7030 Paks, Vasút u.10.) Adatkezelési szabályzata(http://kopiskft.hu/adatvedelmiszabalyzat.pdf) szerint, ezen elektronikus
levélre válaszolva Ön, mint érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, hogy adatait, így nevét, telefonszámát és e-mail címét a Kópis és Társa Kft
(7030 Paks, Vasút u. 10.), mint adatkezelő kapcsolattartás és kommunikációs csatorna létesítése,fenntartása céljából kezelje, hogy Önt általánosan, vagy
személyre szabottan tájékoztassa. Hozzájárul, hogy adatait az adatkezelő a GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete), valamint vonatkozó más hatályos jogszabályok
alapján kezeli. Kijelenti, hogy önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Kópis és Társa Kft. kijelenti, hogy adatkezelőként a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben igazolható módon tájékoztatta.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az Önök kötelezettsége a jelen Tájékoztatóban foglaltakról a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes
terjedelemben,igazolható módon tájékoztatni.
Kópis és Társa Kft - 1992-2018
Az oldalon elérhető információk, dokumentumok csakis a Kópis és Társa Kft engedélyével használhatóak.